Prijava ekipe

Prijava ekipe na Kondorjev let

 

Trasa


Splošni pogoji


S prijavo na Kondorjev let udeleženec potrjuje, da so podatki, ki jih je vpisal on ali vodja ekipe v obrazce na spletni strani https://kondorjev-let.si, resnični ter da se strinja s pogoji izvedbe prireditve Kondorjev let, ki jo organizira Športno društvo Kondor Godešič, Godešič 100, 4220 Škofja Loka, ki ga zastopa dr. Jože Hafner (v nadaljevanju prireditelj).

Udeleženec izjavlja, da je zdrav, fizično in psihično pripravljen na aktivno udeležbo na Kondorjevem letu. Izjavlja tudi, da se je na prireditev prijavil na podlagi svobodne odločitve. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval na prireditvi Kondorjev let na lastno odgovornost.  Razume tudi, da prireditev lahko predstavlja določena tveganja in nevarnosti za udeleženca npr. telesne bolečine, poškodbe kot so zvin, zlom, ureznina, strah, duševne bolečine ter poškodbe na stvareh, za katere pa ne bo tožil prireditelja ali od njega zahteval povrnitve nastale škode, plačila nadomestila ali uveljavljal kakršnih koli odškodninskih zahtevkov.

Udeleženec soglaša, da prireditelj ni odgovoren za izgube, materialno škodo, druge izdatke ali stroške, ki bi nastal v zvezi s sodelovanjem na prireditvi.

Prireditelj bo na prireditvi zagotavljal osnovno nujno medicinsko pomoč.

Udeleženec izjavlja, da bo v času prireditve dopolnil 18 let, kar je pogoj za udeležbo. Izjemoma se lahko prijavi tudi udeleženec starosti 16 let. Le-ta mora na dan dogodka dostaviti pisno soglasje staršev ali skrbnikov.

Udeleženec izjavlja, da bo do roka poravnal prijavnino. V nasprotnem primeru se prireditve ne more udeležiti. Udeleženec je seznanjen, da prireditelj ne bo vrnil vplačane prijavnine pod nobenimi pogoji, razen v primeru odpovedi prireditve s strani prireditelja. Prireditelj lahko vrne vplačano prijavnino samo v primeru izrednih okoliščin udeleženca, kar udeleženec dokazuje z dokazili, ki jih bo zahteval prireditelj. V primeru vračila denarja zaradi izrednih okoliščin si prireditelj pridržuje pravico do obračuna administrativnih stroškov, ki jih ima prireditelj z urejanjem vračila v višini 5 EUR.

Soglaša, da lahko organizator prireditve objavi njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, spletnih straneh ter družbenih omrežjih, ne da bi od njih zahteval kakršno koli povračilo.

Z udeležbo dovoljujem, da organizator moje navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za statistične obdelave. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).

Preberite tudi pravilnik o zasebnosti.